Uczestnik i współtwórca tego co wydarzyło się 3 maja 1791 roku – burmistrz Pyzdr – Karol Ogrodowicz. Od początku bierze udział w obradach Sejmu Wielkiego Czteroletniego. Jest on jednym z sygnatariuszy Aktu Zjednoczenia Miast w 1789 r. Ogrodowicz miał ogromną świadomość tego jaką wagę był uchwalony w tym dniu 3 maja dokument – Konstytucja. Wprowadzenie podziału władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą było już wtedy wartością, o którą trzeba było zadbać i jej bronić. Świadom tego czym jest konstytucja i gdzie tkwi fundament rozwoju zwraca szczególną uwagę na sprawy oświaty. Już 2 lipca 1791 roku burmistrz zawiera umowę z Michałem Zawierskim dyrektorem szkoły w Pleszewie w sprawie nauki młodzieży pyzdrskiej.

Fot.1. Portret Karola Ogrodowicza ze zbiorów muzeum w Pyzdrach,

Fot.2. Podpis króla Stanisława Augusta Poniatowskiego z dokumentu znajdującego się w zbiorach muzeum w Pyzdrach.

Oto wykonana animacja uzyta w filmie

Kulisy powstawania filmu