Wspominamy … Refleksja, towarzyszy nam w listopadzie szczególnie mocno. Właśnie w listopadzie 2015 roku powstał nasz reportaż „Osadzeni”. 

Minęły 4 lata, wartość pracy i jej wartości nie zmienia się jednak od pokoleń…

Straż Miejska we Wrześni we współpracy z Sądem Rejonowym we Wrześni – zespołem Kuratorów Służby Sądowej od 2002 roku realizuje oraz nadzoruje wykonywanie nieodpłatnej pracy na cele społeczne w warunkach kary ograniczenia wolności oraz pracy – użytecznej w zamian za nieściągalność grzywny. Wyroki sądowe w ramach kary ograniczenia wolności trwają najkrócej miesiąc, najdłużej zaś 12 miesięcy, w wymiarze od 20 do 40 godzin miesięcznie. Zespół strażników ustala wspólnie z poszczególnymi skazanymi harmonogram pracy na dany miesiąc obejmujący czas, miejsce, rodzaj pracy oraz wysyła na podstawowe badania lekarskie i szkolenia BHP. Kara ograniczenia wolności polegająca na wykonaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy społeczno – użyteczne realizowana i nadzorowana przez Straż Miejską we Wrześni zyskała miano wzorca do naśladowania.

W raporcie sporządzonym w wyniku kontroli przez kuratora specjalistę Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu Piotra Burczyka można przeczytać: “Wzorowe obowiązki w zakresie nadzoru nad wykonaniem przez skazanych pracy wykonuje Straż Miejska we Wrześni. Ten system warty jest propagowania (…) Wszystko zależy od zaangażowania ludzi i umiejętności organizacyjnych.”

 źródło: http://straz.wrzesnia.pl/

Efekty pracy osób z nakazu sądowego można zauważyć na każdym kroku. Posprzątane ulice z śmieci, wymalowane sale lekcyjne, rozbiórki obiektów zagrożonych zawaleniem, to tylko niektóre prace przez nich wykonywane. Praca tych osób jest niewymierna, w wielu przypadkach pozwala gminie zaoszczędzić pieniądze za pracę, którą musiałaby wykonać prywatna firma. Ważnym jest, że oprócz korzyści płynących z prac skazanych dla lokalnej społeczności, właściwa organizacja i nadzór na wykonywaniem kary ma również duży wpływ na prawidłową resocjalizację skazanych.

Uwielbiamy takie zlecenia. Masz temat, o którym warto zrobić reportaż?


Zadzwoń teraz!

+48  608 078 421